Què és l’ansietat?

L’ansietat és un mecanisme funcional de defensa que genera canvis fisiològics (palpitacions, respiració ràpida, etc) amb la finalitat de posar-nos en alerta davant una situació perillosa. Davant un perill real, es considera una mesura funcional, ja que ens prepara per fugir. No obstant, en alguns casos aquest mecanisme s’activa davant situacions innecessàries o de manera incorrecta o excessiva i pot produir problemes de salut que afecten el benestar de la persona en comptes d’ajudar-la.

Sovint, patir ansietat interfereix en la vida diària de les persones, dificultant les seves relacions tant laborals com personals. A més, pot acabar tenint un impacte negatiu sobre la confiança de la pròpia persona, arribant a modificar parcialment o completament el seu ritme de vida. 

Malgrat que la simptomatologia és bastant variable, es pot considerar que existeix una crisi d’ansietat quan es tenen almenys quatre dels següents símptomes: elevació de la freqüència cardíaca, respiració ràpida, opressió en el pit, por o pànic, sudoració, tremolors, nàusees, marejos o formigueig.

Què podem fer?

La nostra intervenció consta de tres tècniques exposades en paral·lel:

  1. Psicoeducació: considerem molt important que la persona entengui els processos pels quals passa el seu cos durant les crisis d’ansietat, ja que això l’ajudarà a comprendre i per tant percebre més control davant la situació.
    2. Entrenar en tècniques de respiració/relaxació i control del pensament. Aquestes eines l’ajudaran a poder gestionar el moment del pic d’ansietat i reduir per tant el seu impacte.
    3. Teràpia cognitiva orientada als aspectes associats als detonants de l’ansietat i el seu manteniment. 

Aquestes tècniques s’adapten a les necessitats de cada cas. Per exemple, comprenem que no tots ens sentim còmodes amb les mateixes tècniques de respiració/relaxació, de manera que la nostra psicòloga presentarà i buscarà aquella que resulta més efectives per a cada cas.