Què és el Coaching?

No és necessari tenir un trastorn o patir alguna patologia per dirigir-se a un professional de la psicologia. De fet, precisament el Coaching NO és una teràpia, sinó una metodologia que s’aplica en persones sense alteracions clíniques per promoure l’autoconeixement i el desenvolupament personal.

 Alguns dels motius pels quals les persones s’interessen a fer Coaching, són:

  • Incrementar i reforçar noves habilitats i actituds (parlar en públic, millorar les habilitats socials, desenvolupar lideratge, millorar la comunicació…)
  • Canviar de treball o parella.
  • Instaurar nous hàbits (deixar de fumar, posar-se en forma…)
  • Altres objectius personals: Escriure un llibre, assolir metes esportives, conciliar vida personal i professional.

 Habitualment les persones cerquen un Coach després de diversos intents no exitosos d’aconseguir els seus objectius, essent un dels principals beneficis d’aquesta intervenció la identificació i dissolució dels obstacles, per proporcionar un escenari totalment diferent. Per altra part, un procés de Coaching permet també descobrir noves metes que situen a la persona en un estat de creixement pel millor desenvolupament de les seves competències.

Com ho fem a ADIR?

 Un procés de Coaching sol durar entre 4 i 10 sessions, i consisteix generalment en 4 fases:

  • Definir la meta
  • Explorar de forma descriptiva la situació present (analitzant complexitats i limitacions)
  • Avaluar opcions i alternatives
  • Establir compromisos (determinar què es farà i quan)

En funció del cas, també és possible pactar el seguiment dels plans d’acció i la fase de Consolidació d’aprenentatges.

 Hi ha diversos tipus de Coaching i diferents perfils de professionals que l’ofereixen entre la seva cartera de serveis, tanmateix, ADIR compta amb una psicòloga experta que utilitza la metodologia de la Coaching Psychology, una subdisciplina de la Psicologia en la que convergeixen models i enfocaments contrastats de coaching, amb orientacions i enfocaments psicològics basats en l’evidència. Aquest és un fet diferencial, ja que ofereix la garantia de competència per poder gestionar de forma eficient qualsevol situació emocional complexa que es derivi del procés o que sorgeixi durant el mateix, de manera que no afecti negativament als resultats.