Què són les Demències?


Parlem de demència com una síndrome adquirit i progressiu, produït per una afectació orgànica que produeix un deteriorament persistent de vàries funcions mentals superiors que provoquen una incapacitat funcional en l’àmbit social, laboral o familiar de la persona.

Si realitzem una classificació etiològica, trobem:

  1. Demències degeneratives primàries:
   1. Corticals (malaltia d’Alzheimer, Afàsia progressiva primària, demència semàntica, apràxia progressiva primària i demència cortical posterior).
   2. Subcorticals (malaltia de Parkinson, Paràlisi supranuclear progressiva (PSP), malaltia de Huntington)
   3. Corticals – subcorticals (demència amb cossos de Lewy, demència frontotemporal, demència corticobasal).
  2. Demència vascular (multi-infart, demència per infart estratègic, per malaltia de petit vas, demència per isquèmia- hipòxia)
 • Demències secundàries

Les afectacions neuropsicològiques que causen cada demència són diferents en cada cas. Per això és tan important realitzar una avaluació exhaustiva dels aspectes cognitius i emocionals alterats i valorar la interferència d’aquests aspectes a la vida diària de la persona i en la seva autonomia.

Què podem fer nosaltres?

 

Hem de tenir en compte que cap intervenció pot alterar l’evolució d’una malaltia orgànica. Per això, el nostre principal objectiu  és:

 • Potenciar les funcions preservades per tal de mantenir-les durant el màxim temps possible.
 • Desenvolupar estratègies que fomentin el manteniment de l’autonomia.

 El nostre protocol en aquests casos, serà: 

 1. Avaluació integral (cognició-emoció-conducta) de la persona. 
  Per a això, la neuropsicòloga realitza una primera sessió d’informació, on la persona afectada o la família li faciliten totes les dades rellevants de la situació de cada cas, així com les queixes i apreciacions que han observat. Amb aquesta informació, la neuropsicòloga elabora un protocol d’avaluació personalitzat segons les necessitats detectades en l’entrevista. 
  Aquesta avaluació té una durada variable segons les necessitats, la mitjana acostuma a ser entre dues o tres sessions de 60 minuts. L’avaluació sempre comprèn una part cognitiva, on es valora l’estat actual de la persona en les diferents funcions. (enllaç).
 1. Devolució i informe de la situació
  Creiem que és molt important que tant la persona afectada com la família comprengui bé la situació. Per això, una vegada acabada l’avaluació, la neuropsicòloga concerta una sessió on explica els resultats de manera clara, resolent qualsevol dubte, i proposant la millor estratègia d’intervenció o rehabilitació segons els resultats obtinguts. 
  A més, lliura un informe detallat de tot l’exposat perquè pugui ser lliurat a la resta de personal mèdic que porta el cas de la persona afectada. 

 • Estimulació cognitiva i/o intervenció emocional i conductual.
  A partir de les dades de l’avaluació, s’estableixen uns objectius conjuntament amb la família per posteriorment dur a terme el pla d’intervenció dels aspectes cognitius, tenint en compte els aspectes emocionals i conductuals en cada cas.
  Inicialment, les sessions presencials d’estimulació cognitiva amb la neuropsicòloga es duen a terme amb una periodicitat setmanal o bisemanal, on s’implementen tècniques específiques per a cada funció afectada.