Des de ADIR…

…Avaluem i intervenim en adults de manera multidimensional i fent un abordatge integral, els aspectes (neuro)psicològics de les dificultats de conducta, afectives, relacionals i d’aprenentatge de cada persona.

L’avaluació podrà ser de dos tipus:

Psicològica: Si la consulta es fa per dificultats conductuals, emocionals i/o relacionals i, a més, no hi ha sospita de dificultats cognitives

Neuropsicològica: Per demanda directa d’avaluació de les funcions cognitives o per sospita de possibles dificultats. Aquesta sospita es pot donar en l’entrevista inicial de recull d’informació del cas, o durant el curs de la intervenció per detecció d’algun dels professionals que intervingui).   

                                                                                                                 

En base als resultats objectivats en l’avaluació (psicològica o neuropsicològica), i segons el tipus de dificultat, elaborarem un pla d’acció individualitzat.

Aquest pla d’acció individualitzat, indicarà el tipus d’intervenció a seguir:

En quins tipus de dificultats intervenim?

Els nostres serveis des de la psicologia atenen casos de :

 • Ansietat i Depressió
 •  Processos adaptatius (separacions, dols, i altres dificultats familiars o socials)
 • Trastorns somàtics
 •  Trastorns disruptius, del control d’impulsos i de la conducta
 •  Dificultats d’adaptació transcultural i adopcions
 •  Trastorns de la conducta alimentària
 •  Estrès posttraumàtic
 •  Trastorns de la son i la vigília
 •  Consum de substàncies (addiccions)
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorns sexuals i d’identitat
 • Obsessions i compulsions
 • I altres dificultats emocionals, relacionals o conductuals.
 • També contem amb servei especialitzat de coaching.

Els nostres serveis des de la neuropsicologia atenen casos de : 

 • Traumatismes craneoencefàlics
 • Neurocirurgies
 • Ictus
 • Processos oncològics
 • Hidrocefàlies
 • Infeccions cerebrals
 • Alteracions gèniques i cromosòmiques (com diGeorge, Down, Xfràgil, 16q11, Turner…)
 • Malformacions del sistema nerviós central
 • Discapacitat intel·lectual
 • Paràlisi cerebral lleu
 • Malalties multisistèmiques o autoimmunes
 • Esclerosi múltiple
 • I altres trastorns, síndromes o lesions que afectin a la funció cerebral

Les eines específiques de què disposem, com l’actualització i especialització dels nostres professionals, són la clau que ens permet dissenyar una intervenció el més ajustada possible a les necessitats i particularitats de cada cas concret.