Què entenem com dificultats de relació (parella/família/amistat/laboral…)?

Els conflictes dins d’una relació sostinguda en el temps, són pràcticament inevitables i no necessàriament han de ser vistos com quelcom negatiu. D’un conflicte pot sortir una resposta de fortificació de la relació i de descobriment d’eines noves. 

No obstant, de vegades, la magnitud de les dificultats que es presenten o el context en el qual ho fan (quan tots dos estan cansats o distrets) sobrepassen les eines disponibles de cadascú i genera dinàmiques tòxiques i destructives que poden arribar, fins i tot, a crear problemes de salut (ansietat, depressió, etc), tant en els involucrats com en les persones que conviuen amb ells. És en aquests moments quan podem estar parlant de dificultats de relació.

Cal tenir en compte que això no només s’aplica a parelles romàntiques, sinó que aquests tipus de dificultats són inherents a qualsevol tipus de relació entre persones, ja siguin matrimonis, pares-fills i fins i tot amics o companys de feina. 

Què podem fer?

En primer lloc, cal aclarir que aquest tipus d’intervenció no es tracta d’un arbitratge ni d’un judici, de manera que les intervencions no tenen l’objectiu de culpar ni prendre decisions sobre el futur de la relació. L’objectiu és dotar als involucrats d’estratègies i eines necessàries per intentar restablir una bona dinàmica entre ells, a més de donar suport a aquelles dificultats individuals que són l’origen del problema o que s’hagin derivat a causa de la situació. 

Per a això, el nostre protocol d’intervenció consisteix en una primera sessió conjunta d’exposició de la situació, seguida d’una o dues sessions individuals amb cada persona per conèixer la seva perspectiva i objectius, així com les eines de les quals disposa. 

Un cop conegut el cas i els seus protagonistes, es determina un pla d’acció i entrenament en estratègies de comunicació, així com una intervenció individual d’aquells aspectes que requereixin treball addicional per poder capacitar una bona recepció del tractament conjunt.