Què són els trastorns de la son?

Entenem per trastorns de la son aquelles afectacions que alteren el cicle normal de son -vigília. 
La falta de son afecta en la qualitat de vida de les persones en molts aspectes, tant augmentant la fatiga diària, com en l’estat d’ànim i fins i tot disminuint les pròpies capacitats cognitives de la persona.

Sabies que estar 24 hores sense dormir pot generar més problemes d’atenció, memòria i reflexos que la quantitat mínima permesa d’alcoholèmia en conduir?

Entre tots els trastorns de la son, l’insomni (dificultat per conciliar o mantenir el somni) sens dubte és el més consultat en psicologia. No obstant, no podem oblidar que existeixen altres formes d’expressió d’aquestes dificultats que poden afectar d’igual manera tant a adults com a nens, per exemple:

                              

                                  

Apnees de la son: pauses en la respiració durant el somni. 
Síndrome de cames inquietes: desig de moure les cames per interrompre sensacions desagradables. 
Hipersòmnia: Excés de somnolència durant el dia malgrat haver dormit una quantitat correcta d’hores. 
Retard de la fase de la son: Dificultat per adequar el ritme de son al dia a dia de la persona (no poder aixecar-se a temps o anar a dormir massa tard)
Enuresis: Habitualment en nens, quan existeix una micció involuntària durant el somni. 
Malsons o terrors nocturns.

Què podem fer?

La teràpia cognitiu conductual ha resultat tenir eficàcia provada en diversos estudis amb diferents tipus de poblacions per a la promoció del somni. 
La nostra psicòloga experta en son, duu a terme aquest tipus de teràpia, que se centra a realitzar canvis tant de conducta com en els esquemes mentals, amb la finalitat d’aconseguir la millor eficàcia de son possible i reduir l’impacte en la vida diària. 
Habitualment, el programa d’intervenció consta entre 6 i 8 sessions amb una periodicitat recomanada d’una sessió per setmana. No obstant, és possible que aquestes dificultats puguin venir associades a altres problemes psicològics que també requereixin intervenció i que comportin sessions extra.