Què són les altes capacitats intel·lectuals? 

Les altes capacitats fan referència a un diagnòstic evolutiu que es manté al llarg del temps i que consisteix en un rendiment intel·lectual superior.

Els nens i adolescents amb altes capacitats demostren respostes notablement elevades, o el potencial necessari per a aconseguir-les , comparats amb altres individus de la mateixa edat, experiència o entorn.

Les persones amb altes capacitats no constitueixen un grup homogeni, és a dir, no poden definir-se característiques per a tot el grup. No obstant, és possible diferenciar-los en perfils d’excepcionalitat:

  • La superdotació: perfil on tots els recursos intel·lectuals presenten un nivell elevat tant de raonament lògic com de creativitat, una bona gestió de memòria i de captació de la informació.

  • El talent: persones que presenten elevada aptitud en un àmbit concret. En la resta d’àmbits poden presentar-se rendiments esperables per a la seva edat o fins i tot deficitaris.

  • La precocitat: no és un fenomen intel·lectual sinó evolutiu, ja que implica un ritme de desenvolupament més ràpid, però no l’assoliment de nivells de desenvolupament superiors.

Com ho fem a ADIR?

La intervenció que realitzem en aquests casos es duu a terme per una de les nostres neuropsicòlogues especialistes i consta de 3 fases:

  • Avaluació integral (emocional, cognitiva i conductual) del nen, adolescent o adult.

Es realitza una primera entrevista per recollir les dades més rellevants sobre la persona i el seu funcionament en el dia a dia, que és el que ens permetrà dissenyar un protocol d’avaluació específic enfocat a determinar l’existència o no d’altes capacitats intel·lectuals.

Aquesta avaluació dura entre 3-4 sessions (d’1h cada una), i finalitza amb la sessió d’entrega de l’informe i explicació dels resultats. L’objectiu d’aquesta última sessió és transmetre la informació de la manera més clarificadora i resoldre els possibles dubtes, així com plantejar la intervenció més adequada.

  • Intervenció adaptada.

La intervenció proposada serà una o altre en funció dels resultats obtinguts així com dels objectius plantejats.

A ADIR oferim tallers individuals per a desenvolupar i potenciar la capacitat cognitiva dissenyats en funció dels resultats de l’avaluació.

En el cas que es detectin dificultats en l’àmbit emocional i/o de conducta, la neuropsicologia considerarà incluir aquests aspectes  en la intervenció.

  • Contacte amb l’escola.

A ADIR considerem que l’èxit d’una intervenció radica en que puguem coordinar-nos amb els principals entorns del nen, així que a l’inici de cada procés establim contacte amb l’escola amb permís de la família, amb l’objectiu de sumar esforços i establir un pla d’acció conjunt i complementari.