La infància i l’adolescència…

…són períodes de la vida en els que som extremadament vulnerables i plens de canvis, tan orgànics com psico-socials.

Els mestres i els pares són els primers a advertir si existeix alguna dificultat, tant de conducta com emocional en el nen, per això, tenen un paper vital.

És molt important que des que es detecta un problema psicològic, el seu entorn es coordini per tal de proporcionar-li la millor assistència.

Alguns dels símptomes principals a tenir en compte en infants poden ser: símptomes d’ansietat, inquietud, agressivitat i oposició davant les normes o figures d’autoritat, dificultats per agafar el son o terrors nocturns, rabietes sense motiu aparent, etc.

Per altra banda, a l’adolescència, en ser una etapa de canvi, és habitual que apareguin dificultats per assimilar els nous rols i exigències que se’ls demana, tant a nivell social com familiar o acadèmic. Per això, es poden donar conductes o actitud d’aïllament i introversió, a més de dificultats relacionades amb l’alimentació, sexualitat, estat d’ànim negatiu, consum de drogues i alcohol, etc.

A més, hem de tenir en compte que aquestes etapes són vulnerables a altres dificultats relacionades amb l’àmbit acadèmic o d’aprenentatge que poden interferir en l’estat emocional del nen.

Què fem al respecte?

La nostra psicòloga especialitzada en aquesta etapa, concertarà una primera visita amb els pares on realitzarà una anamnesi per tal de conèixer la història vital del nen o adolescent i el motiu de consulta principal.

A partir d’aquí, s’establirà una avaluació on es coneixeran les principals dificultats que el nen o adolescent presenten i es dissenyarà un treball individual adaptat a les seves característiques.

Serà també molt important la coordinació entre la família, l’escola i el professional durant tot el procés.

A més, oferim un ventall de serveis d’ajuda i reforç escolar per a  nens i adolescents. Consulta tot el que fem a ADIR A l’escola!