Estimulació Cognitiva i Tallers

Què és l’Estimulació Cognitiva?

L’Estimulació Cognitiva engloba un conjunt de tècniques i estratègies que, mitjançant una sèrie de situacions i activitats concretes aplicades de manera amena, tenen per objectiu mantenir i/o optimitzar el rendiment de les funcions cognitives.

A diferència de la Rehabilitació Cognitiva, l’estimulació es duu a terme o bé en persones sense cap tipus de lesió que vulguin millorar o mantenir el seu rendiment cognitiu, o bé en persones amb algun tipus de malaltia neurodegernativa (per exemple, demències), o dany cerebral en el qual no es pugui assolir un objectiu de Rehabilitació.

Aquest procés parteix de la premissa que les capacitats cognitives responen positivament a l’exercici constant. D’aquesta manera, es considera que el cervell és un múscul que necessita acció, i mitjançant l’Estimulació Cognitiva s’exerciten les diferents funcions cognitives i els seus components, combinant tècniques clàssiques de rehabilitació, d’aprenentatge i activitats pedagògiques.

Tallers per a adults i gent gran

A ADIR oferim la possiblitat de realitzar diversos programes d’Estimulació cognitiva, tant de manera individual com en grup.

Oferim també diferents tipus de tallers grupals, impartits pels professionals més experts en cada àmbit, que poden ser independents, o combinables amb els programes d’Estimulació Cognitiva general, i són els següents:

  • Tallers de memòria: Orientats per a persones que, degut a l’edat, tinguin dificultats en memòria i vulguin exercitar-la d’una manera dinàmica.

  • Tallers d’art-teàpia: Enfocats a fomentar la imaginació i la creativitat, sense perdre de vista la resta de funcions cognitives que s’exerciten en el procés de realitzar determinats tipus de manualitats.

  • Tallers de lectura i teatre: Per a persones a qui els agradi la lectura i vulguin compartir-la amb altres. Aquest taller està enfocat de manera que, a més de treballar la resta de funcions cognitives, fomentem les relacions i les habilitats socials, essent el teatre una eina ideal per a fer-ho.

  • Tallers per a familiars i cuidadors: Xerrades orientades a donar informació i pautes a aquelles persones que s’encarreguen de la cura de persones grans.